Cool Khiyar Majlis Adalah References

Cool Khiyar Majlis Adalah References. Adapun inti dari khiyar majlis itu sendiri adalah ketika sudah terjadi proses. Kedua orang yang melakukan akad jual boleh diperbolehkan melakukan khiyar (memilih). KONTRAK PERNIAGAAN…

Read more »