Cool Hal Yang Tidak Termasuk Rukun Mudarabah Ialah Ideas

Cool Hal Yang Tidak Termasuk Rukun Mudarabah Ialah Ideas. Besarnya keuntungan bagi sahibul mal dan muḍarrib hendaknya sesuai dengan kesepakatan bersama pada waktu akad Kerugian dalam waktu berusaha ditanggung oleh…

Read more »