1. Temukan tiga bilangan genap berurutan yang jumlahnya sama dengan 90

1. Temukan tiga bilangan genap berurutan yang jumlahnya sama dengan 90 🙌Aplikasi terasedukasi.com adalah salah satu ✍aplikasi unggulan, yang membahas secara khusu mengenai😍 kunci jawaban dari berbagai mata pelajaran dan juga tingkatan. Silahkan adik-adik baca juga kunci jawaban dari buku kelas 8 👏lainya:

1. Temukan tiga bilangan genap berurutan yang jumlahnya sama dengan 90 Ayo Kita Berlatih 1.1 Semester 1

1. Temukan tiga bilangan genap berurutan yang jumlahnya sama dengan 90.

Kunci jawaban:
Misal kan bilangan tsb adalah a, b dan c
a + b + c = 90
Nilai rata2 nya 90/3 = 30
b = 30
Agar nilainya sama, karena bilangan genap, maka untuk a dan c masing2 d tambahkan dan dikurangkan dgn angka yg sama yaitu 2
Maka
a = b – 2 = 30 – 2 = 28
c = b + 2 = 30 + 2 = 32
Tiga bilangan tsb adlh 28,30 dan 32

Pembahan Lebih Lengkap: KLIK INI

================================================

Rangkuman MTK KELAS 8

Hai Aisyah tidak mendengar ucapan wanita 17.21 yang mendebat Nabi Shalallahu Alaihisalam palais ada di pojok rumahnya 17.27 Hai sedangkan Allah mendengar omongan wanita itu padahal dia di atas arusnya 17.35 Hai jadi atas langit yang ketujuh secara jarak jauh sekali menurut kita kalau 17.42 masalah mendekat inahobby arauna hubairah warna roh farira mereka 17.50 memandang jauh kami memandang dekat Hai mulut kita Allah itu di atas harus 17.57 jauh sekali tapi lu taulah dekat Hai maka walaupun Allah ada di atas 18.03 harus di atas seluruh makhlukNya tapi Allah mendengar apapun melihat 18.10 apapun mengetahui apapun dalam surah Al Hadis lalu menyatakan 18.16 holili kholaqossamawati walau Rhoma bainakuma FII sittati ayyam 18.21 semesta waala Laras ia lemo Miami jevil 18.26 Arli home yakhruju minhaa wamaa yanzilu mesra Rahma ya or Juve Allahumma aku 18.35 main ama kuntum Hai Allahlah yang menciptakan langit dan 18.42 bumi dan apa apa yang ada diantara keduanya di masa enam hari kemudian 18.48 Allah istilah diatas Arash Hai walaupun Allah istilah di atas Arash 18.55 Allah tahu apa yang masuk ke bumi apa yang keluar dari bumi apa yang turun 19.01 dari langit apa yang naik kain semuanya tahu 19.06 Ya Allah tahu Allah melihat Allah mendengar jadi ketika ada wanita 19.12 mendebat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di rumah Aisyah Aisyah ada di pojok rumah Aisyah nggak dengar tapi 19.20 Allah mendengar Hai Dan ini menjadi dalil baik ayat 19.27 ataupun hadits hadits yang semakna ini amat sangat banyak menunjukkan Allah 19.33 Maha Melihat maha mendengar Hai 19.38 dan ini membantah kalangan orang-orang yang 19.45 Hai menolak menafikan sifat-sifat Allah seperti kelompok jahmiyah pengikut jahm 19.52 Bin shafwan Hai mereka jahmiyah ini tidak menetapkan 19.57 baik nama ataupun sifat bagi Allah padahal nama tersebut sifat itu Allah 20.04 tetapkan sebagai nama dan sifat bagi dirinya 20.09 seperti dalam surah al-fatihah saja beberapa sifat Allah disebut oleh Allah 20.17 subhanahu wa ta’ala seperti ar-rahman ar-rahim seperti Malikiyaumiddin 20.24 [Musik] ar-rahman ar-rahim adalah sifat yang Allah tetapkan bagi diri-nya sebagai 20.31 sifat nama sekaligus sifat oleh yeah ditolak 20.38 Hai atau nama dan sifat yang ditetapkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam 20.45 Hai pakai jahmiyah ditolak termasuk sifat Allah As Sami dan Al Basir 20.53 Hai jam ia memandang Allah tidak melihat Allah tidak mendengar 20.59 niatnya baik niatnya bagus hafal niatnya dia ingin mensucikan Allah 21.09 dari penyerupaan dengan makhluk karena Allah Laisa kamislihi syaiun 21.15 kalau Allah mendengar Allah melihat makhluk mendengar makhluk melihat 21.21 seluruh badan gitu ya Ya Allah nggak seru Pak maka dinafikan 21.27 ditolak nama dan sifat ini bagi Allah Azza wa Rohman Allah menetapkan itu 21.34 sebagai nama dan sifat bagi di dalam Alquran itu oleh-oleh jahmiyah niatnya 21.39 bagus Cuma secara nya salah menolak Alquran 21.45 Hai Kak Iza menyatakan al-rayah Le dubber Irul wasilah 21.52 tujuan tidak menghalalkan segala cara tujuan baik cara harus baik 22.00 Hai yang dinilai itu cara tujuan baik cara salah dosa keliru sesat menyimpang 22.10 Hai jadi Mereka menolak sifat-sifat dan nama-nama bagi 22.17 Allah niatnya baik agar Allah tidak serupa dengan 22.23 makhluk

You May Also Like

x