Perhatikan gambar limas segienam T.ABCEF berikut. Diketahui pada gambar limas tersebut merupakan limas segienam beraturan dengan panjang AB = 10 cm dan TO = 30 cm.

NILAI⏩⭐100⭐🤩kunci jawaban matematika kelas 8 bab 8 semester 2  Hallo adik-adk selamat datang di blog terasdukasi.com.  blog ini akan fokus membahas kunci jawaban dari berbagai mata pelajaran dan juga berbagai tingkatan SD/SMP/ MTS/SMA/SMK/MA/MAK

Perhatikan gambar limas segienam T.ABCEF berikut. Diketahui pada gambar limas tersebut merupakan limas segienam beraturan dengan panjang AB = 10 cm dan TO = 30 cm.

😚Hallo adik-adik kali🥇 ini kita akan membahas pelajaran kelas 8, namun sebelum memulai silahkan untuk melihat jawaban dari mata pelajaran yang lainnya seperti .
📢⏩LENGKAP jawaban BUku MTK kelas 8
📢⏩jawaban PELAJARAN KELAS 8 lengkapppp!!
📢⏩⭐Download aplikasi terasedukasi PASTI NILAI 100
Kami berharap adik-adik menggunakan jawaban ini dengan bijak iya


8.  Perhatikan gambar limas segienam T.ABCEF berikut.
Diketahui pada gambar limas tersebut merupakan limas segienam beraturan dengan panjang AB = 10 cm dan TO = 30 cm. Tentukan luas permukaan limas tersebut.

Jawaban Buku MTK kelas 8
Diketahui :
Limas segi enam beraturan T. ABCDEF
Panjang AB = 10 cm
Tinggi TO = 30 cmDitanya :
Luas permukaan limas segi enam tersebut ?Jawab :
Untuk lebih jelas silahkan perhatikan gambar yang ada pada lampiran.Segitiga yang terdapat pada alas segi enam beraturan merupakan segitiga sama sisi.
Kita akan mencari tinggi OP pada Δ CDO dengan menggunakan pythagoras.
OP² = OD² – ()²
= 10² – ()²
= 10² – 5²
= 100 – 25
= 75
OP = √75
OP = 8,66 cm

Menentukan tinggi TP pada sisi tegak limas segi enam.
TP² = TO² + OP²
= 30² + 8,66²
= 900 + 75
= 975
TP = √975
TP = 31,22 cm

Menentukan luas permukaan limas segi enam
L segi-6 beraturan = 6 × L Δ CDO
= 6 × 1/2 × CD × OP
= 6 × 1/2 × 10 cm × 8,66 cm
= 3 × 86,6 cm²
= 259,8 cm²
L sisi tegak limas = 6 × L Δ TCD
= 6 × 1/2 × CD × TP
= 6 × 1/2 × 10 cm × 31,22 cm
= 3 × 312,2 cm²
= 936,6 cm²
L limas segi-6 = L alas + L sisi tegak
= 259,8 cm² + 936,6 cm²
= 1196,4 cm²
Jadi Luas permukaan limas segi enam tersebut adalah 1196,4 cm²

Rangkuman MTK kelas 8

bukan untuk memberatka sudasalam warahmatullah rasakan alhamdulillah wa shalaatu wa salaamu ala rosulillah wa ala alihi wa ashabihi wa manual kalau kita buka Hai kamus besar bahasa Indonesia arti dari sesajen Oh ya arti dari sesajen maka ini dia adalah dari kata saget Hai dan Sajen maknanya adalah makanan berupa bunga-bunga dan sebagainya yang disajikan kepada orang halus dan sebagainya Hai maka perhatikan baik-baik jawabannya bagi kaum muslimin Hai perbuatan tersebut adalah kesyirikan Akbar Hai racikan baik-baik bagi kaum muslimin perbuatan tersebut adalah kesyirikan Akbar Mengapa karena didalamnya tePerhatikan gambar limas segienam T.ABCEF berikut. Diketahui pada gambar limas tersebut mPerhatikan gambar limas segienam T.ABCEF berikut. Diketahui pada gambar limas tersebut merupakan limas segienam beraturan dengan panjang AB = 10 cm dan TO = 30 cm.erupakan limas segienam beraturan dengan panjang AB = 10 cm dan TO = 30 cm.rdapat menyamakan selain Allah dengan Allah dalam perkara yang khusus milik Allah karena diPerhatikan gambar limas segienam T.ABCEF berikut. Diketahui pada gambar limas tersebut merupakan limas segienam beraturan dengan panjang AB = 10 cm dan TO = 30 cm.dalamnya terdapat menyamakan selain Allah dalam hal ini orang halus atau jin Hai dengan AllPerhatikan gambar limas segienam T.ABCEF berikut. Diketahui pada gambar limas tersebut merupakan limas segienam beraturan dengan panjang AB = 10 cm dan TO = 30 cm.ah dalam perkara yang khusus milik Allah yaitu permintaan perlindungan permintaan keselamatan permintaan pertolongan dan itu ibadah tidak boleh diberikan kecuali hanya kepada Allah Allah subhanahu wa ta’ala berfirman iyyaka na’budu wa iyyaka nastain hanya kepadamu kami beribadah dan hanya kepadamu kami minta pertolongan ketika hanya kepadamu nya didahulukan menunjukkan kepada pengkhususan bahwa ibadah dan minta tolong tidak boleh diberikan kecuali hanya kepada Allah Subhanahu Wa Ta’ala Allah subhanahu wa ta’ala berfirman di dalam Alquran investaris Una robbakum fastajabalakum Ingatlah the dan kalian beristirahat miPerhatikan gambar limas segienam T.ABCEF berikut. Diketahui pada gambar limas tersebut merupakan limas segienam beraturan dengan panjang AB = 10 cm dan TO = 30 cm.nta pertolongan kepada Tuhan kalian Allah Subhanahu Wa Ta’ala maka Allah mengabulkan permintaan kalian ayat ini juga menunjukkan bahwasanya meminta pertolongan dalam keadaan yang sempit tidak diberikan kecuali hanya kepada Allah jika diberikan kepada selain Allah berarti memalingkan ibadah kepada selain Allah Subhanahu Wa Ta’ala Allah subhanahu wa ta’ala berfirmPerhatikan gambar limas segienam T.ABCEF berikut. Diketahui pada gambar limas tersebut merupakan limas segienam beraturan dengan panjang AB = 10 cm dan TO = 30 cm.an full Fahru Zubir o’dell Falak full lalu birabbinnas Katakanlah wahai Muhammad Aku berlindung dengan Tuhan yang memiliki waktu halal dengan Tuhan manusia dua ayat ini memberikan pelajaran kepada kita bahwa Meminta perlindungan hanya kepada Allah karena kita perlindungan adalah ibadah dan ibadah tidak boleh diberikan kepada selain Allah jika diberikan kepada selain Allah maka dia adalah perbuatan kesyirikan karena menyamakan selain Allah dengan Allah dalam perkara yang khusus milik Allah subhanahu wa ta’ala dan ketika seseorang muslim memberikan sesaji entah itu bubur merah bubur putih di pojokan rumah di bawah Olla Minan ataupun buah-buahan ataupun Kepala kerbau maka dia berarti Meminta perlindungan keselamatan pertolongan pertolongan dalam keadaan yang sempit kepada selain Allah Subhana buat taala dan hal ini tidak diPerhatikan gambar limas segienam T.ABCEF berikut. Diketahui pada gambar limas tersebut merupakan limas segienam beraturan dengan panjang AB = 10 cm dan TO = 30 cm.perbolehkan Kenapa karena selain Allah tidak sanggup untuk memberikan perlindungan selain Allah tidak sanggup untuk memberikan pertolongan selain Allah tidak sanggup untuk membePerhatikan gambar limas segienam T.ABCEF berikut. Diketahui pada gambar limas tersebut merupakan limas segienam beraturan dengan panjang AB = 10 cm dan TO = 30 cm.rikan pertolongan dalam keadaan yang sempit selain Allah tidak sanggup untuk mengabulkan do’a sPerhatikan gambar limas segienam T.ABCEF berikut. Diketahui pada gambar limas tersebut merupakan limas segienam beraturan dengan panjang AB = 10 cm dan TO = 30 cm.ebagaimana yang disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta’ala di dalam Alquran yaitu aman yujibul menyetor rohira dahulu wayaksyifu 10w jaluku khulafa Al Arab Allahumma Allah hadir dan merekrut Siapakah yang sanggup memperkenankan doa orang yang dalam kesulitan apabila ia berdoa kepadanya artinya di yang sanggup dan siapakah yang dapat menghilangkan kesusahan Hai dan siapakah yang menjadikan kamu manusia sebagai pemimpin di atas muka bumi mempunyai kekuasaan maka uh dari awal pertemuan dan juga teman-teman bisa mengevalua Perhatikan gambar limas segienam T.ABCEF berikut. Diketahui pada gambar limas tersebut merupakan limas segienam beraturan dengan panjang AB = 10 cm dan TO = 30 cm.

You May Also Like