JAWABAN buku paket ips kelas 8 pilihan ganda halaman 272

NILAI⏩⭐100⭐🤩kunci jawaban buku ips kelas 8 smp mts semester 2 Hallo adik-adk selamat datang di blog terasdukasi.com.  blog ini akan fokus membahas kunci jawaban dari berbagai mata pelajaran dan juga berbagai tingkatan SD/SMP/ MTS/SMA/SMK/MA/MAK

Carilah buku yang membahas tentang perlawanan rakyat pada masa pendudukan Jepang. Kalian juga dapat mencari data dari internet.

😚Hallo adik-adik kali🥇 ini kita akan membahas pelajaran kelas 8, namun sebelum memulai silahkan untuk melihat jawaban dari mata pelajaran yang lainnya seperti .
Jawaban satu BUKU IPS kelas 8
⏩jawaban PELAJARAN KELAS 8 lengkapppp!!
⏩⭐Download aplikasi terasedukasi PASTI NILAI 100
Kami berharap adik-adik menggunakan jawaban ini dengan bijak iya😘


A. Soal Pilihan Ganda
Pilihlah jawaban yang paling tepat dengan memberi tanda silang (X) pada huruf A, B, C atau D.

1. Tanah merupakan milik negara, rakyat harus menyewa tanah kepada negara. Pernyataan inilah yang melahirkan sistem sewa tanah di masa pemerintahan . . . .
a. Daendels
b. Raflles
c. Janssen
d. Lord Minto
Jawaban : B

2. Pelaksanaan Tanam Paksa berdampak hancurnya roda perekonomian Indonesia serta menjadi beban yang berat karena . . . .
a. rakyat dipaksa menyerahkan setengah tanah pertanian pada Belanda
b. rakyat tidak memiliki waktu lagi menggarap lahan pertaniannya
c. Sebanya 2/3 dari tanah yang terbaik ditanami tanaman industri
d. selain menanami setengah tanaman, wajib juga menyerahkan setengah bagian dari hasil kerjanya
Jawaban : A

3. Kebijakan Politik Etis yang dirasakan sangat kentara dalam pergerakan nasional bangsa Indonesia adalah . . . .
a. pendidikan dengan munculnya golongan terpelajar
b. irigasi telah memajukan pertanian khususnya di Jawa
c. perpindahan penduduk telah mengangkat kesejahteraan kaum miskin
d. kemajuan ekonomi akibat politik kolonial liberal
Jawaban : B

Jawaban satu BUKU IPS kelas 8
⏩jawaban PELAJARAN KELAS 8 lengkapppp!!
⏩⭐Download aplikasi terasedukasi PASTI NILAI 100

sumber:kemdikbud/buku ips kelas 8

Rangkuman ips kelas 8

dibagikan lagpy-hapAla Ayaahaillallah Nda tentunya sembah di alam semesta ini apapun ya kecuali Allah satu-satunya zat wahdahula syarikalah Wa mau mireilla liya’budullaha mukhlishiina lahuddin udah mereka diperintahkan Hai ini dicuri hanya untuk menghambakan diri kepada Allah Mukhlisin murni hanya kepada Allah dalam beribadah dalam agama ini sehingga Allah tidak menerima apapun bentuk penghambaan pengibaran Hai anak Nassar ogah yakni spirit akun zat yang tidak butuh sekutu kata obat mana Amila amalan astropyga khusyuk siapa seseorang beramal yang biasa kutukan aku di dalamnya maka aku tinggalkan dia bersama sekutunya Oh ya singa soal apapun amalan Ari yang disitu Oh iya telepon tamina sih dengan kesyirikan Allah azzawajal Oh iya walau keduanya ilaika whooila Dynamic obligat lain asyrokta layak brotonegoro di bawah kami Kabarkan temu wahyu kepada Muhammad dan orang-orang sebelum Hai bo9 engkau melakukan kesyirikan aku apa Aku akan hapus seluruh perbuatan amal tidak bernilai di sisi Allah Subhanahu Wa Ta’ala Hai Subhanallah ancaman yang paling berbahaya bagi pelaku kesyirikan khususnya di akhirat Allah tidak akan mengampuni dosa Mereka kalau mereka wafat masih bergelut berlumuran dengan perserikat Oh ya indo-malaya Syaikh Abi Allah tidak akan mengampuni dosa syirik Hai dan Allah akan mengampuni dosa selain syirik Hai dan subhanallah haramkan bagi mereka Ahli Surga Allah Subhanahu Wa Ta’ala ketika mereka naudzubillah menghadap Allah masih ya terdapat pada mereka perbuatan-perbuatan pesugihan inhuman musik bila faqoddarohu Alaihi Jannah wafat ya sesungguhnya Siapa yang diantara mereka menyekutukan Allah maka Allah akan haramkan baginya syurga Allah haram sunnah alarm kan surga bagi pelaku kesyirikan Laila mempunyai ikhwan-ikhwan pada kesempatan lalu kita selesaikan perkalian paling wajib kita takuti AC Hai di atas seluruh kekhawatiran kita aku aku makhoa alaikum Minal masihid Dajjal ya yang paling aku takuti karena bisa sampai pada munculnya itu fitnah Dajjal itu Chaeri kan walaupun itu hoping walaupun tersembunyi ya Syirik yang tersembunyi itu yang dimaksud mereka itu adalah Ria Masya Allah itu ingin Tanjung entertainer ternyata paling ditakuti enak bisa sebagaimana kalau sirkun Akbar lemak-lemak kita berlindung kepada Allah semata allahumma inna na’udzubika numus Rika Bika wa nahnu Allahumma inni a’udzubika musik Abby kawan ilmu wastafel kopi malah kita belum kepala dari kesyirikan yang kita ketahui dan meminta ampun kepada Allah dari kesyirikan yang tidak kita ketahui nah yang kita jaga elek Wah keluarga kita wajburni warfa’ni yah Nak Budal Asnan begitu doa Ibrahim Ya Allah jauhkanlah aku dan keturunanku dari menyembah selain Allah menyembah patung-patung petekong petekong sebagainya maka massa muslimin allahuakbar dan kita selamatkan umat dakwahkan kepada umat yang manusia kaum muslimin agar mereka terus menguatkan dan meluruskan

You May Also Like