KUNCI JAWABAN bahasa indonesia kelas 10 halaman 99 tugas bab 3

KUNCI JAWABAN Bahasa Indonesia Kelas 10 halaman 99 mengubah penyajian teks anekdot tugas bab 3 Semester 1 kelas 1 sma smak ma mak Buku Bahasa Indonesia  Kurikulum 2013  Hallo temen temen selamat datang di blog ilmu edukasi, blog ilmu edukasi berisikan kunci Jawaban buku pelajaran MI SD, SMP, MTS, SMA, SMK, MA, MAK Pasti dapat nilai 100 

KUNCI JAWABAN Bahasa Indonesia Kelas 10 halaman 99 tugas bab 2

KUNCI JAWABAN bahasa indonesia kelas 10 halaman 99 tugas bab 2
KUNCI JAWABAN bahasa indonesia kelas 10 halaman 99 tugas bab 2

Kunci jawaban
(a) Ubahlah penyajian anekdot Aksi maling Tertangkap CCTV dari bentuk dialog ke  dalam bentuk narasi seperti penyajian anekdot Kisah Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. 
KUNCI JAWABAN bahasa indonesia kelas 10 halaman 99 tugas bab 2
(b) Ubahlah penyajian anekdot Kisah Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.  Dari bentuk narasi ke bentuk dialog seperti penyajian anekdot Aksi maling Tertangkap CCTV 
KUNCI JAWABAN bahasa indonesia kelas 10 halaman 99 tugas bab 2

Terimakasi telah berkunjung ke ilmu edukasi( tinggalkan komen iya temen-temen(masukan dan riqust buku pembahasan) 

“NILAI 100✔️ Pembahasan kunci jawaban kelas 10 semua pelajaran. lengkap di link ini iya Kunci jawaban indonesia kelas 10

    Rangkuman bahasa indonesia kelas 10

    boleh dijadikan suami kalau seandainya dia punya seorang istri perempuan punya suami seperti ini harus dipisah bukan cerai harus bisa Hai karena dia kafir yang kedua dia tidak boleh mewarisi harta kaum muslim dan seorang muslim tidak boleh mewarisi hartanya Hai yang ketiga tidak dimandikan tidak dikafani tidak dishalati tidak dikuburkan di pekuburan kaum muslimin hukum-hukum kekafiran berlaku padanya kalau seandainya dia meninggalkan salat sama sekali sama sekali tidak pernah sholat Hai yang terjadi perbedaan pendapat diantara para ulama adalah apabila meninggalkan salat sesekali dan ini yang banyak sekali terjadi di kaum muslim meninggalkan shalat sesekali Jumatan sholat Maghrib Isya salat tetapi yang lainnya tidak salat maka terjadi perbedaan pendapat diantara para ulama Hai ada yang mengatakan bahwa meninggalkan salat walau sesekali tetap kafir berdasarkan keumuman hadits tadi yang saya bacakan tetap kafir karena raksasa mengatakan mentara Alhamdulillah di bainana wabaynahum musala samentara Khair perjanjian antara kami dengan mereka adalah perihal salat Siapa yang meninggalkannya Suhu dia telah kafir ini pendapat-pendapat yang kedua mengatakan kafir disini adalah Ghufron dunia cover kekufuran di bawah kekufuran dan ini pendapat jumhur ulama Hai kekufuran di bawah kekufuran dalam artian kufur lebih besar dosanya dari berzina minum khamr berjudi makan riba dan semisalnya tetapi tidak mengeluarkan dari Islam ini berarti kalau tidak mengeluarkan dari Islam hukum-hukum keislaman tetap padanya kalau mati dia tetap dimandikan dikafani dishalati kemudian hartanya tetap diwarisi dan semisalnya Hai ini Paling hyderabadi Allah subhanahu wa ta’ala yang jelas itu ia bekal gila akan tetap hilap nya tetap aja ya karena dari ular dari dulu Memang ulama berbeda pendapat dan itu hilaf murid kabar hilap yang diakui oleh para ulama wallahualam Revo Indra Setiawan Allah subhanahuwata’ala plugin Ayo kita lanjutkan sekarang kita baca apa yang disebut oleh penulis jadi yang kita maksud dari tema ini meninggalkan salat itu baik meninggalkan salat sama sekali dan sudah kita bahas tadi hukumnya Atau meninggalkan salat sesekali kira-kira yang paling banyak mana atau sama Hai hah ya Abah sesekali yang sesekali Hai ini yang paling banyak makanya diperhatikan ini lebih dosa besar sangat besar yang sangat besar bahkan ulama-ulama Salaf terdahulu diantaranya sakit lebih Abdillah nanti kita akan baca perkataan beliau disini beliau menyebutkan bahwa tidak Hah para sahabat nabi road tidak pernah melihat suatu amalan yang meninggalkannya Hai meninggalkannya lebih besar KYT yang meninggalkannya dianggap sebagai sebuah ke kuburan selain meninggalkan shalat selain meninggalkan ini berarti kesepakatan para ulama Oh ya Bahkan Umar Bin Khattab Radiallahu mengatakan lah Allah fil-islam mantaroka salah kemudian Medan tidak ada bagian apapun dalam keislaman Hai artinya dia keluar tadi sama siapa yang meninggalkan shalat dengan sengaja tanpa ada alasan yang dibenarkan oleh syariat Hai banyak Wah perlu diingat baik-baik sebagian kaum muslimin yang meninggalkan salat baik sama sekali ataupun sesekali ini salah satu sebabnya adalah tidak mengetahui beratnya dan kerasnya perkataan para ulama tentang hukum orang yang meninggalkan shalat ini tujuan kita Jujur saja para ikhwan dalam hati Allah subhanahuwata’ala kenapa setelah sekian tahun saya ngaji di atau pengajar di masjid ini kemudian baru terbesit untuk baca kitab setelah mungkin 3 tahunan lebih ya kemudian baru baca kita dana kitab yang dipilih adalah al-kabair ini salah satunya adalah motivasinya yaitu dari Aceh abdurrazzaq bin Abdul Muhsin al-‘abbad beliau pertanyaannya mana yang lebih berat Kalau pendapat pertama kita katakan menyia-nyiakan shalat adalah meninggalkan shalat sama sekali Hai kemudian mendapat yang kedua mengatakan menyia-nyiakan shalat adalah orang yang mengakhirkan waktu shalat Nah yang kedua lebih berat maka hati-hati ini Oh ya tetep salat pria tapi tetap kena siksa ini nanti yang kan kita bahas Hai tetap Salat tapi dia mengakhirkan waktu shalat karena satu dan lain hal yang bukan alasan shareit maka yang kedua lebih berat pendapat yang kedua ini lebih berat pada dirahmati Allah subhanahu wa ta’ala dan ini pendapat dari Abdullah bin Mas’ud radhiallahu Hai dan ada duit menarik disebutkan oleh pemilik Katsir rahimahullah perhatikan anime seru tanda Oke adalah Abdullah bin Mas’ud radhiallahu Anhu yang sahabat nabi 70 surat langsung beliau ambil dari mulut terus alasan beliau ditanya inallahha yups Rizieq risalah tapi ukuran alladzinahum salah timsahun waala shalatihim da imun walau salat ilmu hafidzun wahai Abdullah bin Mas’ud Kenapa Rasul Allah subhanahu wa taala dalam Alquran sering menyebutkan perihal salat diantaranya orang-orang yang selalu menjaga soal orang-orang yang lalai terhadap salatnya orang-orang Yang selalu menjaga shalatnya orang-orang yang selalu terus menerus menjaga shalatnya Abdullah bin Mas’ud mengatakan yang dimaksud dari lalai dan tidak menjaga shalat adalah ada mawar putih Hai yaitu orang-orang yang mengakhirkan waktu salat salat jadi Akhir Waktu ataupun salatnya di luar waktu tapi dia tidak punya alasan cerai ini yang disebut dengan menyia-nyiakan shalat dan ini pendapatnya berarti pendapat Abdullah bin Mas’ud radhiallahu kemudian dia mengatakan Palu maupun naradika illa Allah tetap kala Zalika Hai sahabat-sahabat Beliau mengatakan kami mengira bahwa yang dimaksud menyia-nyiakan shalat adalah meninggalkan shalat Abdullah bin Mas’ud mengatakan kalau meninggalkan shalat beda lagi hukumnya bukan hanya sekedar menyia-nyiakan tetapi menyebabkan kepada kekafiran the rainy para ikhwah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta’ala The varying Drama Tiada Allah subhanahu wa ta’ala dan itu pendapat juga catat pendapat Umar bin Abdul Aziz yang disebut dengan menyia-nyiakan shalat Adili akhirnya adalah maksudnya mengakhirkan waktu shalat itu pejabat Umar bin Abdul Aziz juga pendapat masuk masruq muridnya Abdullah Bin Masud radhiyallahu anhu paint ini pada ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta’ala Hai baik kemudian para ikhwah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta’ala Ayo kita sekarang masuk kepada arti selanjutnya Merak maka datanglah sesudah mereka pengganti yang jelek yang menyia-nyiakan salat dan memperturutkan hawa nafsu saya sering mengulang bahwa orang yang menyiarkan salat pasti sedang memperturutkan hawa nafsu entah itu hawa nafsu terhadap wanita Harta Tahta introspeksi diri kita bukan hanya sekedar introspeksi integrasi diri kita plugin Oh ya Coba tanyain jadi kita lihat apakah benar kita seperti itu pasti orang yang sedang menyia-nyiakan shalat mengakhirkan waktu shalat terlambat masuk jamaah makhluk paling terakhir Hai masuk paling terakhir tuh kapan datangnya nah sebelum 

    KUNCI JAWABAN Bahasa Indonesia Kelas 10 halaman 99 mengubah penyajian teks anekdot tugas bab 2 Semester 1 kelas 1 sma smak ma mak Buku Bahasa Indonesia  Kurikulum 2013

    You May Also Like