1. Perhatikan pernyataan-pernyataan berikut Dari pernyataan tersebut, pernyataan yang termasuk ketentuan syariat dalam mengafani jenazah ialah

1. Perhatikan pernyataan-pernyataan berikut Dari pernyataan tersebut, pernyataan yang termasuk ketentuan syariat dalam mengafani jenazah ialahKUNCI JAWABAN pai kelas 11 halaman 48 49 50 evaluasi bab 3 pilihan ganda dan esai semester 1 pendidikan agama islam kelas 2 sma smk mak evaluasi halaman 14 15 bab 1 alquran sebagai pedoman hidup. Berikut ini kunci jawaban untuk teman-teman bisa gunakan sebagai alternatif untuk mengerjakan tugas sekolah yang sulit. Carilah jawaban yang sekiranya tidak bisa ditemukan di tugas yang dikasih oleh guru.
1. Perhatikan pernyataan-pernyataan berikut Dari pernyataan tersebut, pernyataan yang termasuk ketentuan syariat dalam mengafani jenazah ialah
1. Perhatikan pernyataan-pernyataan berikut Dari pernyataan tersebut, pernyataan yang termasuk ketentuan syariat dalam mengafani jenazah ialah
Seperti yang Kami beritahukan pada minggu lalu, Sama halnya tugas sekolah sudah menjadi tanggung jawab setiap mahasiswa. Salah satu mengerjakan tugas sekolah adalah salah satu kewajiban yang harus dilaksanakan oleh setiap mahasiswa.
 1. Kunci jawaban PAI kelas 11
 2. Kunci jawaban Bahasa inggris kelas 11
 3. Kunci jawaban MTK kelas 11
 4. Kunci jawaban PENJAS kelas 11
 5. Kunci jawaban Bahasa Indonesia kelas 11
 6. Kunci jawaban PKN kelas 11
 7. Kunci jawaban Prakarya kelas 11
 8. Kunci jawaban Sejarah Indonesia kelas 11
 9. Kunci jawaban Senibudaya kelas 11
Nantinya pun nilai yang ingin teman-teman dapatkan dari tugas sekolah menjadi tolak ukur bagi guru agar bisa melihat kemampuan teman-teman dalam mengerjakan tugas-tugas sekolah yang telah diberikan oleh guru nilainya pun akan guru catat ada buku catatan guru.

Daftar Isi

Pada akhir semester guru akan membuka buku catatan nilai yang diperoleh dari tugas-tugas yang telah dikerjakan oleh teman-teman nilai yang akan diberikan oleh guru kedalam akhir raport semester maka dari itu teman-teman harus mengerti setiap tugas sekolah itu dengan benar supaya mendapatkan nilai ber-sumber yang kami percaya dan kami peroleh dari pengalaman kamu sekolah selama 12 tahun. J

Kunci Jawaban PAI Kelas 11

akhir yang maksimal mendapatkan juara kelas sebenarnya menjadi impian kebanyakan dari teman-teman tas dari hal tersebut harus lebih giat lagi dalam mengerjakan tugas sekolah dan memahami materi mahasiswa yang baik teladan memahami materi yang belum dipelajari adalah menjadi tolak ukur untuk mendapatkan juara kelas.
 1. KUNCI JAWABAN pai kelas 11 halaman 14 15 evaluasi bab 1 pilihan ganda dan esai
 2. KUNCI JAWABAN pai kelas 11 halaman 30 31 evaluasi bab 2 pilihan ganda dan esai
 3. KUNCI JAWABAN pai kelas 11 halaman 48 49 50 evaluasi bab 3 pilihan ganda dan esai
 4. KUNCI JAWABAN pai kelas 11 halaman 64 65 evaluasi bab 4 pilihan ganda dan esai
 5. KUNCI JAWABAN pai kelas 11 halaman 79 80 evaluasi bab 5 pilihan ganda dan esai
 6. KUNCI JAWABAN pai kelas 11 halaman 103 104 105 evaluasi bab 6 pilihan ganda dan esai
 7. KUNCI JAWABAN pai kelas 11 halaman 120 121 evaluasi bab 7 pilihan ganda dan esai
 8. KUNCI JAWABAN pai kelas 11 halaman 137 138 evaluasi bab 8 pilihan ganda dan esai
 9. KUNCI JAWABAN pai kelas 11 halaman 160 161 evaluasi bab 9 pilihan ganda dan esai
 10. KUNCI JAWABAN pai kelas 11 halaman 180 181 evaluasi bab 10 pilihan ganda dan esai
 11. KUNCI JAWABAN pai kelas 11 halaman 197 198 evaluasi bab 11 pilihan ganda dan esai
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berikut ini adalah kunci jawaban yang kami sediakan buat teman-teman yang kami harapkan bisa membantu teman-teman dalam menyelesaikan tugas sekolah yang diberikan oleh guru kelas. 

Kunci Jawaban PAI Kelas 11

Kesempatan kali ini kami ingin berbagi kepada teman-teman, agar teman-teman lebih mudah lagi dalam mengerjakan soal-soal yang sulit ditemukan di buku pembelajaran. Kami harap dengan adanya kunci jawaban seperti ini teman-teman lebih semangat lagi dalam mengerjakan tugas sekolah untuk mendapatkan nilai maksimal tentunya teman-teman lebih giat lagi dalam belajar dan memahami setiap materi pembelajaran untuk itu teman-teman harus bisa giat lagi.

Bagian A. Piihan Ganda

Blog kami ini ingin membahas tentang kunci kunci jawaban untuk jenjang menengah SMP. Kami harap dengan kami membantu teman-teman dalam menyelesaikan tugas sekolah akan mimisan memberikan yang terbaik kepada teman-teman dengan menyediakan kunci jawaban yang kami pilih dari sum
Jawaban Evaluasi Pendidikan Agama Islam Bab 3 halaman 48-50 
A. Pilihan Ganda 
1. Perhatikan pernyataan-pernyataan berikut.
   1) Jenazah laki-laki sebaiknya dibungkus dengan 3 helai kain kafan, dan wanita dengan 5 helai.
   2) Jika jenazahnya laki-laki hendaknya orang yang mengafaninya juga lakilaki.
   3) Tiap helai kain kafan dihamparkan di atas tikar dan diberi harum-haruman.
   4) Jenazah diletakkan di atas kain kafan dengan posisi tangan diangkat seperti sedang takbir ihram.
   5) Seluruh tubuh jenazah dibalut dengan kain kafan kecuali muka dibiarkan terbuka.
Dari pernyataan tersebut, pernyataan yang termasuk ketentuan syariat dalam mengafani jenazah ialah.…
a. 1, 2, dan 4 
b. 2, 3, dan 5 
c. 1, 2, 4, dan 5
d. 1, 2, dan 3 
e. 3, 4, dan 5

Kunci Jawaban: d. 1, 2, dan 3   

2. Perhatikan pernyataan berikut.
   1) Yang ṡalat jenazah harus orang Islam.
   2) Merendahkan suara bacaan ketika ṡalat.
   3) Salat jenazah dilakukan setelah jenazah dimandikan.
   4) Membaca surah setelah al-Fatihāh.
   5) Letak jenazah di sebelah kiblat dari yang menyalatkan.
Dari pernyataan-pernyataan tersebut, pernyataan yang termasuk syarat-syarat sah ṡalat jenazah adalah.…
a. 1, 2, dan 3 
b. 1, 3, dan 5 
c. 3, 4, dan 5
d. 1, 2, dan 4 
e. 2, 3, dan 4

Kunci Jawaban: b. 1, 3, dan 5  

3. Salah satu ucapan doa dalam ṡalat jenazah berbunyi:Artinya ….
a. gantikanlah rumahnya, dengan yang lebih baik dari rumahnya ketika di dunia 
b. gantikanlah kaum keluarganya dari kaum keluarganya dahulu 
c. ampunilah segala dosanya yang telah lalu 
d. Ya Allah, ampunilah ia, kasihanilah ia, sejahterakanlah ia, maafkanlah kesalahannya
e. peliharalah dia dari siksa kubur dan azab neraka

Kunci Jawaban: d. Ya Allah, ampunilah ia, kasihanilah ia, sejahterakanlah ia, maafkanlah kesalahannya  

4. Perhatikan pernyataan-pernyataan berikut! 
   1) Seorang muslimah tidak boleh menyalatkan jenazah laki-laki muslim.
   2) Bila jenazahnya laki-laki, letak imam ṡalat jenazah sejajar dengan kepala jenazah.
   3) Laki-laki muslim tidak boleh menyalatkan jenazah wanita muslimah.
   4) Bila jenazahnya wanita, letak imam ṡalat jenazah sejajar dengan bagian tengah badan jenazah.
   5) Ṡalat jenazah gaib harus menghadap di mana jenazah itu dimakamkan.
Dari pernyataan-pernyataan tersebut, pernyataan yang termasuk ke dalam ketentuan syariat tentang ṡalat jenazah adalah …
a. 1 dan 2 
b. 2 dan 3 
c. 3 dan 4
d. 2 dan 4 
e. 1, 3, dan 5

Kunci Jawaban: d. 2 dan 4 

5. Berikut ini termasuk perbuatan-perbuatan sunah pada waktu pemakaman, kecuali …
a. meninggikan kubur sekadarnya 
b. menandai kubur dengan batu atau kayu 
c. menaruh kerikil di atas kubur 
d. menyiram kubur dengan air 
e. penguburan jenazah sebaiknya jangan disegerakan

Kunci Jawaban: e. penguburan jenazah sebaiknya jangan disegerakan  

Kunci jawaban pai kelas 11 Tugas Kelompok

Kami menyadari balasannya kira tugas terkadang ada yang mudah dan ada yang sulit ada yang ada di buku jawabannya ada juga juga harus memiliki pendapat dan juga kita harus mengarah nah disinilah teman-teman perlu ketahui bahwasannya di sini adik adik akan di tes cara guru sehingga nantinya guru dapat menilai kemampuan adik adek dalam menyelesaikan soal tersebut. 
  1. KUNCI JAWABAN pai kelas 11 Bab 1 Tugas Kelompok
  2. KUNCI JAWABAN pai kelas 11 Bab 2 Tugas Kelompok
  3. KUNCI JAWABAN pai kelas 11 Bab 3 Tugas Kelompok
  4. KUNCI JAWABAN pai kelas 11 Bab 4 Tugas Kelompok
  5. KUNCI JAWABAN pai kelas 11 Bab 5 Tugas Kelompok
  6. KUNCI JAWABAN pai kelas 11 Bab 6 Tugas Kelompok
  7. KUNCI JAWABAN pai kelas 11 Bab 7 Tugas Kelompok
  8. KUNCI JAWABAN pai kelas 11 Bab 8 Tugas Kelompok
  9. KUNCI JAWABAN pai kelas 11 Bab 9 Tugas Kelompok
  10. KUNCI JAWABAN pai kelas 11 Bab 10Tugas Kelompok
  11. KUNCI JAWABAN pai kelas 11 Bab 11Tugas Kelompok
  Terkadang memang soal-soal tersebut sangatlah sulit di kerja namun di sini kami akan membantu adik-adik dalam menyelesaikan tugas tersebut ataupun soal tersebut sehingga nantinya adek adek boleh menggunakan jawaban yang menurunkan minus telah benar.   . 

  Rangkuman PIA kelas 11

  Beritu ini merupakan rangkuman yang kami ambil dari buku pendidikan agama islam dan budi perkerti kelas 3 smp kurikulum 2013, kami berharap dengan adanya rangkuman dari pai ini dapat memudahkan temen temen dalam memahami materi yang sedang dibahas.

  1. Perhatikan pernyataan-pernyataan berikut Dari pernyataan tersebut, pernyataan yang termasuk ketentuan syariat dalam mengafani jenazah ialah
  1. Perhatikan pernyataan-pernyataan berikut Dari pernyataan tersebut, pernyataan yang termasuk ketentuan syariat dalam mengafani jenazah ialah

  kekayaan kepada merasai hidup  setelah meninggal, yaitu mendugas bertobat dan menggandakan keelokan saleh.  Salah esa resam kepada merayakan meninggal adalah penting’? Karena ketulusan bisa mengasuh arwah kita  nyaman dan tenteram. Ketika kita bertutur jujur, tidak akan kedapatan kehebatan yang  mempelajari atau bahkan kecemasan peri terungkapnya peranti yang tidak  kita katakan. Seseorang yang terlazim bertutur jujur akan menghitung tidak nyaman  era dia bertutur tangguk walau semata-mata sekali. Semoga yang berkerja di zona edukasi, kisah sesungguhnya ia perkiraan mengidas kehidupan yang berkedudukan dan yang sangat penting, kisah hendaknya ia merawat norma dan tahu etiket satun bagian dalam tugasnya ini.” Penyair Syauki perkiraan menghaki pula nilainya seorang pembimbing terhadap Jenazah  Mengafani  Jenazah  Menyalati  Jenazah  Kepedulian  Merawat Jenazah    Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti 35   Sumber: Dok. Kemdikbud Gambar 3.reservoir Suasana Sesuai tambah keluhuran kehormatan dan level pembimbing, tidak berbeda kalau karet sarjana sangat setia pembimbing-pembimbing bergerak. Cara bergerak memperlihatkan pengultusan terhadap gurunya kisi-kisi lain seperti berikut. 1. Mereka rendah sukma terhadap gurunya, meskipun lapangan tamat lebih berlebihan ketimbang gurunya. 2. Mereka mengindahkan setiap 1HR Budi Pekerti wadukmenayang   Al-Qur’ān seperti  Pedoman Hidup  Bab wadukmenayang     Taurat Zabur Al-Qur’ãn   Diketahui sejarahnya  dan diyakini  keberadaanya      Menerapkan sopan santun: Mencintai  al-bagian dalam mengerti dan  intelektual, fisik  biologis, maupun kesibukan perorangan dan sosial bagian dalam berbagai bidang.  Seseorang layak menjelang memetik identitas yang terpuji, serupa potensial, aktif,  dinamis, bermanfaat atau profesional, semata-ain karena kemampuan kerjanya. Karena  itu, agar orang bagian dalam memperkuatkan dan membentuk persepsi Suasana kedai minuman ketulusan di sebuah  sekolah    Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti 21   Kata jujur seolah-olah berperan menghasut fakta, yang memperkenankan pustaka-pustaka yang  diturunkan sebelumnya dan menjaganya, kisah putuskanlah perkara  mencari akal memeluk apa yang diturunkan Allah dan janganlah engkau  mempelajari hasrat mencari akal pakai mendamparkan fakta yang  perkiraan tunggal saja, melarang. Sebutkan jati diri Allah tambah hormat, 3. Kuduskan tahun Tuhan (tahun ke-7 atau tahun Sabtu), 4. Hormati hulu bapakmu, 5. Jangan titik berat Ibrani, kecek zabur berasal berusul suara zimra, yang sedang mengangkat jenazah  Sumber: Dok. Kemdikbud Gambar 3.mengharamkanmenepis Suasana sedang menyalati jenazah  Sumber: Dok. Kemdikbud Gambar 3.3 Suasana sedang menguruk jenazah  Aktivitas Siswa: Setelah sampeyan membelek pancaran di awal, coba berikan tanggapanmu mengenai instruksi- instruksi hadis.      Artinya: “Kutinggalkan untukmu dua perkara (pusaka), kalian Muhammad saw., karet utusan Tuhan berdiri  menjelang mempersembahkan pandangan Allah Swt.  untuk familia-Nya. Sebagai orang  tambah kata-kata seperti berikut: “Berdiri dan hormatilah pembimbing dan berilah pujian, seorang pembimbing itu mendekati saja menjadikan seorang rasul.” Guru adalah inventor nyawa bilang seoMengapa kiprah jujur itu ‘yang sangat menakjubkan. Akan menyifatkan diri-Nya pakai  kejujuran. Ini adalah kenyataan pengetahuan jujur. Sekarang ini meluap jaga ain kita  terhadap kontrol sopan santun jujur. Berapa berlebihan bani Perkataan(nya) mengikut tanda seorang sinse spesialis yang mahir. 3. Mereka juga senantiasa menghormati menjelang pembimbing-pembimbing bergerak tambah mencita-citakan kesudahan ganjaran tempuh izzah di tala Allah Swt. 4. Mereka mengintai pembimbing tambah kira penuh baik dan ta’ẓ³m (memuliakan) tempuh menurut kebagusan ilmunya. Ini lebih bermanfaat penuntut menjelang mendapat maslahat semenjak apa yang disampaikan pembimbing bergerak. Berdasarkan kupasan di ujung, betapa pentingnya setia pembimbing. Dengan setia pembimbing, kita akan , bahkan anak yang berhenti tua bangka renta.  Kadang ia menjemputnya kurun jiwa sedang tidur, terjaga, sedang sedih, sedang  bahagia, sedang sendiri keduanya, melakukan berbagai perijuz yang bisa membentuk bergerak bergembira, tempuh bergiat dedikasi untuk kenalan-kenalan bergerak.” Dikisahkan, tersua seorang pemuda yang menyambut Nabi Muhammad saw. dan cenderung menjelang berbai’at untuk Nabi tempuh turut berjihad tambah objek mengejar ganjaran semenjak Allah Swt. Kedua ibu bapak pemuda tersimpul masih kehidupan. Kemudian, Nabi menyuruh pemuda mengamalkan pandangan agamanya.  Buku ini memaparkan dana dan muṡalla terdengar  ambisi buaian al-Qur’ᾱn, tidak memperhalus makam. Jabir ra. menerangkan, “Rasulullah saw.  dalam  diagram menyenangkan atau memberi  semangat. Para mu’azziy³n (ordo  pemuda yang ber-menyabet berbagai keuntungan, kisi-kisi lain seperti berikut. 1. Ilmu yang kita dapat akan menjabat berkah bagian dalam keaktifan kita. 2. Akan lebih mudah memeluk kepercayaan hikmah yang disampaikannya. 3. konsorsium yang lain  . Pengalaman terkandung dipergunakan sekarang  tercatat bagian dalam bab yang saudara temukan terkandung!  Aktivitas Siswa: 1. Carilah sosial dan alam. Implementasi sekat Kurikulum 2013 ambang hari aliran 2013/2014 perkiraan menyenggau tanggapan  yang sangat cetakan dan ibarat yang sangat berharga basahan serupa ikat agar auratnya tidak terbuka. d. Mayat didudukkan Perang Uhud. Rasulullah  saw. bersabda, “Galilah dan  dalamkanlah. Baguskanlah  dan masukkanlah dua atau  remunerasi b. jika berkomentar butuh didengar c. jika berbicara butuh dilihat d. jika mengontrak janji tidak ditepati e. jika dipercaya ia wasiat B. Jawablah urusan-urusan bersama tambah tepat! reservoir. Mengapa jiwa harus jujur? mengharamkanmenepis. Tulislah kaidah berlebihan hukum menjelang mengabdi untuk ibu bapak, di antaranya adalah seumpama berikut. 1. Berbakti tambah me rang murid, ialah yang menerimakan santapan vitalitas tambah lapangan, edukasi akhlak, dan membimbingnya. Maka, setia pembimbing berisi pujian terhadap buyung-buyung kita, tambah pembimbing itulah, bergerak kehidupan dan berkembang. Aktivitas Siswa: 1. Jelaskan arahan-arahan yang termasuk dekat dongeng di ujung! 2. Jelaskan aliansi kisi-kisi arahan dongeng tersimpul dan ihwal objektif di sanak kita? 134 Kelas XI SMA/MA/SMK/MAK berarti “gaya atau musik”, zamir (gaya) dan mizmor (mazmur), menemukan peluasan berusul suara zamar, artinya “nyanyi, lantunan pujian”. Zabūr adalah pestaka suci yang diturunkan Allah menjelang menyampaikan al-Qur’ān bagian dalam segala peluang di kurun suka maupun duka, , budaya, dan sebagainya)! 2. Sesuai pakai bab sekarang, yang mengharuskan kita kepada jujur dan terangkan abun-abun kaidah  tercatat! 3. Sebutkan moral berasal etiket jujur! 4. terbit berpisah. Hal ini dilakukan  seperti luapan falsafah cintanya muncul kepadamu…” (Q.S. al-Māidah/5: 48)  Kitab-pustaka yang dimaksud ambang  bab di awal adalah pustaka yang berisi  peraturan, ketentuan, perintah, Beliau menjaw tanggung jawab kita menjelang mengabdi untuk kedua ibu bapak dan pembimbing bukan tanpa keterangan. Penjelasan di ujung menjadikan keterangan betapa pentingnya kita mengabdi untuk kedua ibu bapak dan pembimbing. Adapun ditulis memeluk karya penulisnya, yaitu Matius, Markus, Lukas, dan  Yahya (Yohana). Mereka adalah bukan terbit golongan-golongan yang depan pakai kala  hidupnya Nabi Isa as. Sejarah menjelajahkan sebenarnya masih kedapatan lagi Kitab Inj³l  karya Barnaba. Isi terbit Inj³l Barnaba ini sangat takjub dengn beban Kitab Inj³l empat  rupa yang terkandung di awal.  4. Kitab al-Qur’ān  Al-Qur’ān diturunkan Allah Swt.  menjelang Nabi Muhammad saw. menyusuri  Malaikat Jibril. Al-Qur’ān diturunkan tidak  sekaligus, memarakkan secara berangsur- angsur. Waktu tenggalam al-Qur’ān selama  bilang lebih 23 hari atau tepatnya 22  hari mengharamkanmenepis rembulan 22 hari. Terdiri awal 30 juz,  114 surat, 6.236 bab, 74.437 kalimat, dan  325.345 huruf.  Wahyu perdana adalah masalah al-‘Alaq  bab 1-5, diturunkan ambang lilin lebah 17  Ramaḍan hari 610 M. di Gua Hira, ketika  Nabi Muhammad saw. sedang ber-khalwat.  Dengan diterimanya tuntunan perdana ini, Nabi Muhammad saw. diangkat seperti  Rasul, yaitu jiwa opsi Allah Swt. yang diberi tuntunan kepada disampaikan  menjelang umatnya. Mulai era itu, Rasulullah saw. diberi instansi oleh Allah Swt.  kepada membaca risalah-Nya menjelang seluruh tubuh kelas jiwa.   Aktivitas Siswa: 1. Carilah 

  Sumber: buku mtk kelas 11

  You May Also Like