1.Perintah untuk melaksanakan puasa wajib bagi umat Islam di bulan Ramadan terdapat dalam Q.S. al-Baqārah ayat

Lebih jauh lagi kita harus meninggalkan perkara-perkara yang dapat merugikan orang lain, seperti mencuri, korupsi, atau mengambil setiap hak orang lain.Puasa adalah momen yang paling tepat untuk mendekatkan diri kepada Allah Swt. Apalagi puasa di bulan Ramadan, setiap pahala dilipatgandakan seribu kali lipat. Apakah kita tidak rugi jika tidak berpuasa͍ Bekerja pun bernilai ibadah manakala diniatkan dengan benar. Para petani yang mengayunkan cangkulnya di saat puasa lebih baik daripada yang hanya tidur dari pagi sampai petang.

Kunci jawaban pai kelas 8

Hallo temen temen pada kali ini kami akan memberikan sebauh pembahasan mengenai kunci jawaban dari pelajaran pendidikan agama islam , yang mana pembahasan ini kami buat agar temen temen dapat menyelesaikan tugas yang di berikan oleh guru dengan tepat waktu dan kami harap dengan adanya pembahasan yang kami buat ini temen temen dapat memperoleh nilai yang memuaskan

 1. KUNCI JAWABAN PAI kelas 8 bab 1 halaman 19 20 21
 2. KUNCI JAWABAN PAI kelas 8 bab 2 halaman 32 33 34
 3. KUNCI JAWABAN PAI kelas 8 bab 3 halaman 53 54
 4. KUNCI JAWABAN PAI kelas 8 bab 4 halaman 76 77 78
 5. KUNCI JAWABAN PAI kelas 8 bab 5 halaman 92 93 94 95
 6. KUNCI JAWABAN PAI kelas 8 bab 6 halaman 109 110 111
 7. KUNCI JAWABAN PAI kelas 8 bab 7 halaman 127 128 129 130
 8. KUNCI JAWABAN PAI kelas 8 bab 8 halaman 154 155 156
 9. KUNCI JAWABAN PAI kelas 8 bab 9 halaman 171 172 173 
 10. KUNCI JAWABAN PAI Kelas 8 Bab 10 Halaman 190 191 192
 11. KUNCI JAWABAN PAI kelas 8 bab 11 halaman 209 210 211
 12. KUNCI JAWABAN PAI Kelas 8 Bab 12 Halaman 225 226 227
 13. KUNCI JAWABAN pai kelas 8 bab 13 halaman 241 242 243
 14. KUNCI JAWABAN pai kelas 8 bab 14 halaman 257 258 259

Kami yakin jika temen temen menggunakan pembahasana yang kami buat ini kami yakin temen temen akan dapat memperoleh nilai yang besar hal ini dikarenakan kami dalam membuat pembahasan ini, kami sebelumnya telah membaca dan memahami apa yang di ingikan soal sehingga kami berusa menjawab semaksimal yang kami bisa

Kami juga membahas mengenai kunci jawaban pelajaran, yang dapat temen temen akses jawaban tersebut di bawah ini, dimana pembahasan ini kami buat seupaya temen dapat menyelesaiakn tugas dengan tepat waktu dan memperoleh nilai yang memuskan

 1. Kunci jawaban PAI kelas 8
 2. Kunci jawaban MTK kelas 8
 3. Kunci jawaban Bahasa Inggris kelas 8
 4. Kunci jawaban IPA kelas 8
 5. Kunci jawaban PENJAS kelas 8
 6. Kunci jawaban Bahasa indonesia kelas 8
1.Perintah untuk melaksanakan puasa wajib bagi umat Islam di bulan Ramadan terdapat dalam Q.S. al-Baqārah ayat

Jadi, dengan melaksanakan puasa memberikan kesempatan kepada kita untuk menambah amal ibadah. Kita juga memohon ampun atas dosa-dosa yang telah kita perbuat selama ini baik yang kita sengaja maupun yang tidak kita sengaja. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Kunci jawaban pai kelas 8 bab 11 halaman 209, 210 dan 211 pilihan ganda 

Marilah kita renungkan, betapa nikmatnya orang yang sedang berbuka puasa. Apakah kalian pernah merasakan kenikmatan tersebut? Seharian kita menahan lapar dan haus͖ nikmatnya, begitu tiba saatnya berbuka. Alhamdulillah lapar dan haus terobati.Apa yang bisa kita rasakan pada saat kita menjalankan ibadah puasa? Puasa bukan hanya menahan makan  dan minum. Banyak orang di sekeliling kita berpuasa. 

Mereka beramai-ramai sahur di waktu sebelum fajar tiba, lantas menahan lapar dan haus di siang harinya. Seharian mereka tidak makan dan minum, begitu mendengar azan Magrib dikumandangkan, tuntas sudah puasa pada hari itu. Semudah  itukah kita melaksanakan puasa? Ternyata selain menahan makan dan minum kita yang berpuasa juga harus dapat menahan diri dari segala perbuatan yang mengandung dosa. 

A. Berilah tanda silang (X) pada huruf a, b, c, atau d  pada jawaban yang paling tepat ! 

1. Perintah untuk melaksanakan puasa wajib bagi umat Islam di bulan Ramadan terdapat dalam Q.S. al-Baqārah ayat …. 
a. 173 
b. 183 
c. 187
d. 188
Kunci jawaban B 

2. Perhatikan peryataan berikut 
1) Puasa nazar 
2) Puasa kifarat 
3) Puasa Senin Kamis 
4) Puasa Ramadan 
5) Puasa Syawal ang termasuk macam-macam puasa wajib adalah…. 
1. 1, 2 dan 3 
2. 2, 3 dan 4 
3. 1, 2 dan 4 
4. 3, 4 dan 5
Kunci jawaban C

3. Puasa sunnah yang dilaksanakan enam hari setelah hari raya Idul Fitri adalah puasa …. 
a. Sya’ban 
b. Arafah 
c. Assyura 
d. Syawal
Kunci jawaban D

4. Bila seseorang bernazar bahwa ia akan berpuasa apabila disembuhkan dari penyakit yang dideritanya, maka hukum puasa yang akan dilaksanakan menjadi …. 
a. wajib 
b. Sunnah 
c. makruh 
d. haram
Kunci jawaban A

5. Perhatikan peryataan berikut 
1 hari raya Idul Fitri  
2) hari Tasyrik 
3) hari Senin dan Kamis 
4) hari Jum’at  hari raya Idul Adha ang merupakan hari diharamkan untuk melaksanakan puasa adalah…. 
a. 1, 2 dan 3 
b. 2, 3 dan 4 
c. 1, 2 dan 
d. 1, 3 dan 5 
Kunci jawaban C

6. Penentuan puasa awal Ramadan ditentukan melalui…. 
a. keputusan tokoh masyarakat setempat 
b. penelitian ahli astronomi 
c. sidang isbat pemerintah 
d. keputusan pengadilan agama
Kunci jawaban C

7. Hikmah dilaksanakannya puasa Arafah antara lain adalah dapat menghapuskan dosa  …. 
a. selama dua tahun yang akan datang 
b. selama satu tahun yang lalu 
c. satu tahun yang akan datang 
d. satu tahun yang lalu dan satu tahun yang akan dating
Kunci jawaban D

8. Orang tua yang sudah renta dan pikun boleh meninggalkan puasa tetapi wajib baginya untuk…. 
a. mengqada puasanya 
b. membayar zakat 
c. membayar dyah 
d. mengqada puasa dan membayar dyah
Kunci jawaban C

9. Puasa Ramadan dilaksanakan oleh umat Islam  selama…. 
a. 29 hari 
b. 30 hari 
c. 1 bulan penuh 
d. 31 hari
Kunci jawaban C

10. Puasa kifarat harus dilakukan apabila suami…. 
a. tidak menaahi istrinya 
b. zihar kepada istrinya
c. pergi tidak pamit pada istrinya 
d. melakukan kekerasan fisik
Kunci jawaban B

Baca juga:

KUNCI JAWABAN PAI kelas 8 bab 8 halaman 154 155 156
KUNCI JAWABAN PAI kelas 8 bab 9 halaman 171 172 173 
KUNCI JAWABAN PAI Kelas 8 Bab 10 Halaman 190 191 192
KUNCI JAWABAN PAI kelas 8 bab 11 halaman 209 210 211
KUNCI JAWABAN PAI Kelas 8 Bab 12 Halaman 225 226 227
KUNCI JAWABAN pai kelas 8 bab 13 halaman 241 242 243
KUNCI JAWABAN pai kelas 8 bab 14 halaman 257 258 259

 Baca juga:

You May Also Like